Tag Archives: Vincom Shophouse tuyên quang

Vincom Shophouse Tuyên Quang chuẩn bị được mở bán

Vincom Shophouse Tuyên Quang chuẩn bị được mở bán

Hiện tại, một lượng các căn nhà phố thương mại Vincom Shophouse Tuyên Quang đã xong móng và đang thi công lên các tầng trên, đặc biệt một số dãy Shophouse đang được xây dựng đến tầng 3, dự kiến