Tag Archives: thông tin nhà đất Ireland

Bất động sản ở Ireland tăng hơn so với năm trước

Bất động sản ở Ireland tăng hơn so với năm trước

Các số liệu cũng cho thấy số người mua lần đầu đã giảm từ 53,1% so với năm 2010, chỉ đạt 24,4% vào năm 2015. Trong 7 tháng đầu năm 2016, số lượng người mua nhà lần đầu chiếm 24,6%