Tag Archives: SC VivoCity quận 7

Dự án SC VivoCity

Dự án SC VivoCity

SC VivoCity là kết quả hợp tác giữa tập đoàn đầu tư bất động sản thương mại Mapple Tree (Singapore) và tập đoàn bán lẻ Saigon Co.op (Việt Nam). Dự án có tổng đầu tư 100 triệu USD và đã