Tag Archives: Espace Bourbon

Dự án Espace Bourbon

Dự án Espace Bourbon

Espace Bourbon Tây Ninh do Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT) làm chủ đầu tư. Dự án vừa được khởi công xây dựng vào ngày 25/11. Dự án được chia làm 2 giai đoạn 1: Giai đoạn 1